ลบ รายการ เลขครั้งก่อน เลขครั้งนี้ จำนวนหนวยที่ใช้ หน่วยละ ราคาต่อหน่วย เพิ่ม
   
   
 
 
  รวม      
ฟังก์ชัน
พิมพ์
ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลด JPG
เพิ่มรายการ
เพิ่มรายการที่คิดตามมิเตอร์
เพิ่มรายการต้นทุนคงที่
เพิ่มหัวเรื่อง
เพิ่มหมายเลขห้อง
เพิ่มแถววันที่
เพิ่มแถวข้อความ
เพิ่มแถวข้อความที่อยู่ตรงกลาง
ตัวอย่าง
ตัวอย่างบิลค่าเช่าห้อง

ทำบิลค่าเช่าห้องฟรี

ทำบิลค่าเช่าห้องฟรีด้วยแอพพลิเคชั่นนี้

ใช้งานง่ายและเรียบง่าย
พิมพ์บิลค่าเช่า
ดาวน์โหลด PDF บิลห้องเช่า
ฟรี 100%

คุณเช่าห้องและต้องพิมพ์ใบเรียกเก็บเงินสำหรับผู้เช่าของคุณหรือไม่? ใช้โปรแกรมที่ง่ายนี้เพื่อพิมพ์ใบแจ้งค่าเช่าโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถบันทึกใบแจ้งค่าเช่าเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ JPG ที่ส่งให้ผู้เช่าได้ทางอีเมลหรือ LINE

แอปพลิเคชั่นนี้ใช้งานได้ฟรี

คุณยังสามารถพิมพ์เทมเพลตใบเรียกเก็บเงินค่าเช่าที่ว่างเปล่าได้หากคุณต้องการกรอกด้วยมือ

Share on Facebook